Vi er E-mærket

COAX Copenhagen | E-mærket webshop

Når du handler hos os og på andre e-mærkede webshops...

Er du dækket økonomisk

Ved køb af fysiske varer er din handel automatisk sikret med op til 10.000 kroner i op til 2 år.

Kan du tydeligt se, hvem du handler med

Du har nem adgang til relevante kontaktdata, og du kan tydeligt se, hvem der driver webshoppen.

Har du nem adgang til webshoppens persondatapolitik

Du bliver oplyst om, hvordan webshoppen håndterer dine persondata, og du finder nemt persondatapolitikken.

Er du sikret en kontrolleret webshop

e-mærkede webshops er underlagt løbende kontrol, der sikrer, at de altid leverer den gode købsoplevelse.

Får du tydelige oplysninger om fortrydelse og reklamation

Forud for dit køb bliver du oplyst om reglerne for fortrydelse og reklamation. Reglerne fremgår desuden tydeligt i den ordrebekræftelse, du naturligvis modtager efter din bestilling.

Får du et gennemskueligt købsflow

Du bliver oplyst om forventet leveringstid, varens endelige pris inkl. fragt og øvrige omkostninger på lige fod med webshoppens handelsbetingelser, som du aktivt accepterer inden du godkender dit køb.

Får du hurtigt svar på spørgsmål

Det fremgår tydeligt, hvornår du kan forvente svar på din henvendelse til kundeservice, som er forpligtet til at svare dig inden for senest 5 hverdage.

Har du fri adgang til hjælp og vejledning

E-mærkets jurister sidder klar til at vejlede dig om dine forbrugerrettigheder. Skulle uheldet være ude er du sikret effektiv hjælp - uden at det koster dig noget.

Du kan se vores certifikat HER

Nov 2019